PEŁNA OFERTA EDUKACYJNA

OFERTA LEKCJI MUZEALNYCH NA ROK   SZKOLNY 2019/2020


Przedstawiamy ofertę lekcji muzealnych na rok szkolny 2019/2020 opracowaną dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych. Chcielibyśmy przygotować uczniów, wszystkich rodzajów szkół, do uczestnictwa w kulturze, pomóc im w rozwijaniu zainteresowań we wszelkich dziedzinach kultury, jak również kształtować ich wrażliwość, smak artystyczny, poczucie tożsamości, poszanowania tradycji i kultury. Dorosłych zaś, chcemy zachęcić do poznawania historii Zabrza, organizując spotkania, wystawy jak również oprowadzania po mieście. Mamy nadzieję, że wizyty w naszym muzeum i wprowadzane podczas zajęć muzealnych aktywności zabawowo-zadaniowe doskonale uzupełnią wymogi edukacyjne oraz stworzą dodatkowe możliwości obcowania z żywą historią i kulturą

Zachęcamy więc do zapoznania się z naszą ofertą edukacyjną oraz do skorzystania z proponowanego przez muzealników programu dydaktycznego.

CENNIK:
Lekcja muzealna:     2 zł od osoby
Prowadzenie lekcji:  10 zł od grupy

Lekcje odbywają się w Galerii Café Silesia, Zabrze ul. 3 Maja 6.
Rezerwacji zajęć należy dokonywać z tygodniowym wyprzedzeniem,
pod nr. tel. 32 777 05 01

PONADTO MUZEUM ORGANIZUJE WYCIECZKI Z PRZEWODNIKIEM PO OSIEDLU PATRONACKIM HUTY DONNERSMARCK (ZANDKA) POŁĄCZONE ZE ZWIEDZANIEM POBLISKIEGO CMENTARZA ŻYDOWSKIEGO.
WYCIECZKI ORGANIZOWANE SĄ W GODZINACH PRACY MUZEUM. KOSZT 2 ZŁ OD OSOBY PLUS DODATKOWA OPŁATA 10 ZŁ  ZA GODZINĘ OPROWADZANIA.

PRZEDSZKOLA oraz KL. I – III

PIERA, SUSZA I BIGLUJA
Warsztaty przeznaczone dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesno-szkolnym
i, podczas których uczestnicy dowiedzą się, jak prano przed pralką automatyczną, jak wyglądał dzień w śląskich rodzinach kiedy było pranie. Używając starych przedmiotów uczestnicy zabawią się w „wielkie pranie”, poznają też krótką historię i zasadę działania starych urządzeń domowych. Czy prasować, to biglować?... o tym też będzie na warsztatach
Prowadząca: Dorota Kuder

ŚLĄSKI STRÓJ LUDOWY
Na lekcji prezentowany jest strój ludowy z kolekcji muzeum, Dzieci poznają dawne techniki barwienia tkanin. Celem lekcji jest podtrzymanie
i rozwijanie poczucia tożsamości regionalnej, językowej. W części plastycznej dzieci wykonują na tkaninie prace z motywem ludowym.
Prowadząca: Dorota Kuder

ZABRZE – MOJE MIASTO W DAWNYCH BAŚNIACH, PODANIACH I LEGENDACH
Zajęcia edukacyjne połączone z grą ruchową.
Co to jest legenda- co to słowo kiedyś oznaczało i co znaczy dziś.
 - Legendy:
O powstaniu Zabrza
O Marysi żywcem zamurowanej w zamku Zabrzeskiego
O psie Stróżu i rycerzach z zabrzańskiego zamku
O nimfie wodnej
Jak odkryto w Zabrzu węgiel?
O Skarbniku z kopalni „Królowa Luiza
Legenda o św. Barbarze
Prowadząca: Irena Winder

NAJSŁYNNIEJSZE POLSKIE BAŚNIE, PODANIA I LEGENDY
Zajęcia edukacyjne połączone z grą ruchową.
O początkach państwa polskiego:
O Lechu, Czechu i Rusie – o powstaniu państwa polskiego
O Popielu
O Piaście Kołodzieju

oraz podanie O poznańskich koziołkach

Ponadto
O smoku wawelskim
O hejnale mariackim
O Lajkoniku
O Warsie i Sawie
O syrence warszawskiej
Prowadząca: Irena Winder

NAJPIĘKNIEJSZE BAŚNIE I LEGENDY ŚLĄSKIE
O Skarbniku – duchu kopalni
O studni Trzech Braci
O Szarleju – złym duchu kopalni
Baśń o księżniczce Meluzynie
Baśń o Czantorii i śpiących rycerzach
Legenda o zbójniku Ondraszku
Prowadząca: Irena Winder

JAK TO Z HERBEM BYŁO - PODSTAWY HERALDYKI ORAZ DZIEJE HERBU ZABRZA
Podczas zajęć uczestnicy dowiadują się skąd wywodzą się herby, poznają zasady  prawidłowego tworzenia herbów ich barw czy  symboliki. Poznaja historie herbu Zabrza. Zajęcia połączone z warsztatami  plastycznymi – wykonanie herbu miasta bądź własnego, stosując poznane na lekcji zasady heraldyki.
Prowadząca: Irena Winder


W BARWACH ZABRZA
Warsztaty przeznaczone dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesno-szkolnym. Podczas zajęć dzieci poznają symbole miasta, podstawowe zagadnienia z jego historii i położenia geograficznego. Uczestnicy zaznajamiają się ze znaczeniem barw flagi Zabrza, a w części warsztatowej wykonują metodą origami przedmioty w barwach Zabrza, w fazie końcowej tworzących flagę miasta.
Prowadząca: Dorota Kuder

EKSPERYMENTY AKWARELĄ
Warsztaty plastyczne, uczestnicy poznają technikę malowania farbami akwarelowymi, wykonają prace plastyczne farbami akwarelowymi i woskiem, zastosują technikę przenikania kolorów, używając większej i mniejszej ilości wody oraz nadmuchu powietrzem.
Czas trwania około 1,5 godziny.
Prowadząca: Dorota Kuder

KTO TY JESTEŚ?
Podczas zajęć dzieci poznają krótką historię oraz symbole Zabrza, Śląska, Polski i Europy .
W części warsztatowej, uczniowie układają z samodzielnie wykonanych flag państw europejskich, mapę Europy z zaznaczeniem charakterystycznych punktów geograficznych.
Prowadząca: Dorota Kuder

POZNAJĘ SZTUKĘ WSZYSTKIMI ZMYSŁAMI
Lekcja towarzysząca prezentowanym w muzeum wystawom, dzieci uczą się opowiadać obrazy, opisywać rzeźby i  eksponaty muzealne. Wykorzystując zmysł dotyku i węchu uczestnicy próbują nazywać i opisywać przedmioty. Ćwicząc zmysł słuchu, odgadują i nazywają różnego rodzaju odgłosy i instrumenty. Uczestnicy uczą się jak zachować się w muzeum, teatrze, poznają placówki kultury w mieście.

W części warsztatowej dzieci poznają różne faktury materiałów plastycznych. Celem lekcji jest rozwijanie wartości estetycznych,  jak również rozwijanie umiejętności wypowiadania się przez sztuki plastyczne.
Prowadząca: Dorota Kuder

EKOLOGIA I SZTUKA
Warsztaty edukacyjne dla najmłodszych, uczestnicy dowiadują się jak łączyć ekologię ze sztuką,  jak wyrabiać ekologiczne nawyki i jak nadawać nowe znaczenie rzeczom przeznaczonym do wyrzucenia. Zajęcia kończą warsztaty twórcze.
Prowadząca: Irena Winder

BLOK ZAJĘĆ BOŻONARODZENIOWYCH

MOJA CHOINKA
Warsztaty artystyczne, w ramach których uczestnicy dowiedzą się o historii choinki świątecznej, skąd wzięła się tradycja zdobienia choinki, jak również o zwyczajach Świąt Bożego Narodzenia.  Dzieci wykonają papierowe zabawki choinkowe, którymi  ozdobią choinkę. Celem lekcji jest rozwijanie zdolności manualnych, nauka samodzielności, zręczności i estetyki.
Prowadzące: Dorota Kuder, Irena Winder

OBRZĘDY I TRADYCJE BOŻONARODZENIOWE
uczestnicy poznają tradycje świąteczne dawne i kultywowane do dnia dzisiejszego na Górnym Śląsku. Biorąc pod uwagę napływową ludność w naszym mieście, podczas zajęć dzieci zachęcane są do opowiadania o tradycjach i obrzędach praktykowanych w swoich rodzinach, do dzielenia się swoimi spostrzeżeniami i nawykami. Dzieci poznają chronologię w rodzinie śląskiej, poznają zgodnie z legendami rolę Starzyków, Rodziców, ucząc się poszanowania i godności wobec osób starszych.
W części warsztatowej uczestnicy wykonują pracę plastyczną:
Święta Bożego Narodzenia: kartkę świąteczną, zabawkę choinkową, wykorzystując wszystkie metody plastyczne.
Prowadzące: Dorota Kuder, Irena Winder

ŚLĄSKA BETLYJKA
warsztaty artystyczne, podczas których uczestnicy wykonają śląską betlyjkę, zapoznają się z różnicami między betlyjką a szopką krakowską, poznają genezę zwyczaju chodzenia z szopkami i tradycje z nim związane.
Prowadzące: Dorota Kuder, Irena Winder

BLOK ZAJĘĆ WIELKANOCNYCH

PRZYWITANIE WIOSNY
WIELKANOCNE JAJKA INNE TECHNIKI ZDOBIENIA

WIELKANOCNE JAJKA MALOWANE...
WIELKANOCNE ZWYCZAJE I TRADYCJE
Uczestnicy poznają tradycje świąteczne dawne i kultywowane do dnia dzisiejszego na Górnym Śląsku. Zachęcamy do dzielenia się i opowiadania
o tradycjach i obrzędach praktykowanych w swoich rodzinach. Poznają techniki zdobienia pisanek i kraszanek wielkanocnych
W części warsztatowej uczestnicy wykonują pracę plastyczną.
Święta Wielkanocne: malowanie, oklejanie  pisanek.
Prezentowany na zajęciach film pokazuje inne techniki i możliwości zdobienia jajek.
Prowadzące: Dorota Kuder, Irena Winder

 KL. IV – VIII

PODSTAWY HERALDYKI ORAZ DZIEJE POLSKICH BARW NARODOWYCH
Podczas zajęć uczestnicy dowiadują się skąd wywodzą się herby, poznają zasady  prawidłowego tworzenia herbów ich barw czy  symboliki. Zajęcia połączone z warsztatami  plastycznymi – wykonanie herbu miasta bądź własnego, stosując poznane na lekcji zasady heraldyki.
Prowadząca: Irena Winder
 

MITY, PODANIA, BAŚNIE  I LEGENDY – PODOBIEŃSTWA I RÓŻNICE 
Zapoznanie się z definicjami tytułowych pojęć, wskazanie podobieństw i różnic między nimi i przestawienie najbardziej znanych utworów z poszczególnych gatunków.  Na zakończenie  warsztaty teatralne.
Prowadząca: Irena Winder

SZYLDY DAWNEGO ZABRZA 
Zwrócenie uwagi na różnorodność kulturową niegdysiejszego Zabrza, zamieszkałego kiedyś przez Niemców, Polaków i Żydów.
W części warsztatowej uczniowie wykonują szyldy zakładów rzemieślniczych w języku hebrajskim według przygotowanych szablonów oraz dobierają symbolikę do poszczególnych profesji.
Prowadząca: Irena Winder

JAK BYĆ EKO - CZYLI JAK  ŁĄCZYĆ EKOLOGIĘ I SZTUKĘ
Warsztaty edukacyjne dla najmłodszych,
uczestnicy dowiadują się jak łączyć ekologię ze sztuką,  jak wyrabiać ekologiczne nawyki i jak nadawać nowe znaczenie rzeczom przeznaczonym do wyrzucenia. Zajęcia kończą warsztaty twórcze.
Prowadząca: Irena Winder

W KRĘGU DAWNYCH WIERZEŃ LUDOWYCH – DEMONY 
Uczestnicy lekcji muzealnej pt. „W kręgu dawnych wierzeń ludowych – demony” będą mogli zapoznać się z niektórymi, najbardziej popularnymi zagadnieniami z zakresu demonologii ludowej, dowiedzieć się jak wyglądały dawne wierzenia oraz poznać ich pochodzenie, a także dowiedzieć się, w jakich formach niektóre z nich przetrwały do czasów współczesnych. W części warsztatowej  - gra planszowa.
Prowadząca: Anna Kulczyk

SZLAK KRZYŻY I KAPLICZEK PRZYDROŻNYCH W ZABRZU 
W trakcie zajęć uczniowie w oparciu o otrzymane materiały oraz własne poszukiwania w dostępnych źródłach będą tworzyć mapę istniejących na terenie Zabrza obiektów drobnej architektury sakralnej. Efektem zajęć ma być nabycie przez ucznia wiedzy o bogactwie miejscowej drobnej architektury sakralnej, zasadach jej ewidencjonowania, przepisach dotyczącym ochrony zabytków.

Zajęcia dla uczniów szkół podstawowych (klasy: VII - VIII) oraz średnich.
Prowadząca zajęcia: Urszula Wieczorek  

ZABRZAŃSKIE WIZYTÓWKI: OSOBY, MIEJSCA
W trakcie zajęć uczniowie na podstawie zaproponowanego zestawu ważnych dla historii Zabrza postaci oraz miejsc opracują konkretny biogram lub kartę obiektu . Efektem końcowym będzie stworzenie ścieżki historycznej związanej ze znanymi osobami Zabrza i ważnymi wydarzeniami historycznymi .

Zajęcia dla uczniów szkół podstawowych (klasy: V - VIII).
Prowadząca zajęcia: Urszula Wieczorek  

BLOK LEKCJI O HISTORII SPORTU

O SUKCESACH MISTRZA
Opowieści o reprezentowaniu Polski przez Górnik Zabrze  na arenie międzynarodowej. Przypomnienie sukcesów, meczów i przygód za granicą 14-krotnego Mistrza Polski.
Prowadzący: Arkadiusz Stefańczyk, Dariusz Czernik

POD FLAGĄ BIAŁO-CZERWONĄ. SPORTOWCY, KTÓRZY ROZSŁAWILI ZABRZE 
kariery największych sportowych sław, związanych z naszym miastem.
Prowadzący: Arkadiusz Stefańczyk, Dariusz Czernik

DLACZEGO BIAŁO-NIEBIESKO-CZERWONI?

– herby i barwy legendarnych klubów piłkarskich. Podczas zajęć uczestnicy będą mogli poznać symbolikę najsłynniejszych klubów oraz poznać związki barw klubowych z miastami i państwami.
Prowadzący: Arkadiusz Stefańczyk, Dariusz Czernik

BLOK ZAJĘĆ BOŻONARODZENIOWYCH

MOJA CHOINKA
Warsztaty artystyczne, w ramach których uczestnicy dowiedzą się o historii choinki świątecznej, skąd wzięła się tradycja zdobienia choinki, jak również o zwyczajach Świąt Bożego Narodzenia.  Uczniowie wykonają papierowe zabawki choinkowe, którymi  ozdobią choinkę. Celem lekcji jest rozwijanie zdolności manualnych, nauka samodzielności, zręczności i estetyki.
Prowadzące: Dorota Kuder, Irena Winder

OBRZĘDY I TRADYCJE BOŻONARODZENIOWE
uczestnicy poznają tradycje świąteczne dawne i kultywowane do dnia dzisiejszego na Górnym Śląsku. Biorąc pod uwagę napływową ludność w naszym mieście, podczas zajęć dzieci zachęcane są do opowiadania o tradycjach i obrzędach praktykowanych w swoich rodzinach, do dzielenia się swoimi spostrzeżeniami i nawykami. Uczniowie poznają chronologię w rodzinie śląskiej, poznają zgodnie z legendami rolę Starzyków, Rodziców, ucząc się poszanowania i godności wobec osób starszych.
W części warsztatowej uczestnicy wykonują pracę plastyczną:
Święta Bożego Narodzenia: kartkę świąteczną, zabawkę choinkową, wykorzystując wszystkie metody plastyczne.
Prowadzące: Dorota Kuder, Irena Winder

ŚLĄSKA BETLYJKA
warsztaty artystyczne, podczas których uczestnicy wykonają śląską betlyjkę, zapoznają się z różnicami między betlyjką a szopką krakowską, poznają genezę zwyczaju chodzenia z szopkami i tradycje z nim związane.
Prowadzące: Dorota Kuder, Irena Winder

BLOK ZAJĘĆ WIELKANOCNYCH


PRZYWITANIE WIOSNY
WIELKANOCNE JAJKA INNE TECHNIKI ZDOBIENIA

WIELKANOCNE JAJKA MALOWANE...
WIELKANOCNE ZWYCZAJE I TRADYCJE
Uczestnicy poznają tradycje świąteczne dawne i kultywowane do dnia dzisiejszego na Górnym Śląsku. Zachęcamy do dzielenia się i opowiadania
o tradycjach i obrzędach praktykowanych w swoich rodzinach. Poznają techniki zdobienia pisanek i kraszanek wielkanocnych
W części warsztatowej uczestnicy wykonują pracę plastyczną.
Święta Wielkanocne: malowanie, oklejanie  pisanek.
Prezentowany na zajęciach film pokazuje inne techniki i możliwości zdobienia jajek.
Prowadzące: Dorota Kuder, Irena Winder

HISTORIA SZKOŁY ŚREDNIE, DOROŚLI  

ZABRZE MIASTEM GRANICZNYM
W wyniku podziału Górnego Śląska po pierwszej wojnie światowej, Zabrze (Hindenburg) pozostało w państwie niemieckim. Na części odcinków granice miasta pokrywały się z granicą państwową. Na terenie Zabrza można ją było przekraczać w siedmiu miejscach. Ułatwieniem w życiu gospodarczym i codziennym podzielonego obszaru była Konwencja Górnośląska obowiązująca w latach 1922-1937.  Lekcja prowadzona w formie prezentacji multimedialnej wzbogaconej o rozszerzony komentarz osoby prowadzącej.
Prowadzący zajęcia: Piotr Hnatyszyn

KRÓTKA HISTORIA ZABRZA
Pokaz multimedialny przedstawia historię Zabrza w pigułce – powstanie miejscowości wchodzących obecnie w jego skład, zmiany administracyjne (powiat, prawa miejskie, przyłączanie kolejnych dzielnic, zmiany przynależności państwowej); rozwój przemysłu; kwestie wyznaniowe (wielokulturowość).
Prowadzący zajęcia: Piotr Hnatyszyn

PLEBISCYT I POWSTANIA ŚLĄSKIE
Pokaz multimedialny przedstawia przyczyny powstań śląskich, postanowienia traktatu wersalskiego w sprawie Górnego Śląska, propagandę plebiscytową, podział obszaru plebiscytowego po trzecim powstaniu i jego konsekwencje dla Zabrza.
Prowadzący zajęcia: Piotr Hnatyszyn

ZANDKA JAKO PRZYKŁAD OSIEDLA PATRONACKIEGO
Jedną z atrakcji turystycznych Górnego Śląska jest duża liczba zachowanych na tym terenie osiedli patronackich. Również w Zabrzu zachowało się ich kilka. Najbardziej znane z nich to osiedle Borsiga, kolonia Ballestrema i osiedle patronackie spółki akcyjnej „Huta Donnersmarck”. Wybudowano je w latach 1903-1922. Można w nim wyraźnie wydzielić część urzędniczą zlokalizowaną przy ulicach P. Stalmacha i Krakusa oraz część robotniczą z domami wybudowanymi przy ulicach Krakusa, Cmentarnej, ks. N. Bończyka i Siedleckiego. Na osiedlu tym znajduje się ponadto „dom stalowy”, a także cmentarze ewangelicki i żydowski..
Prowadzący zajęcia: Piotr Hnatyszyn

BLOK LEKCJI O HISTORII SPORTU

 O SUKCESACH MISTRZA
Opowieści o reprezentowaniu Polski przez Górnik Zabrze  na arenie międzynarodowej. Przypomnienie sukcesów, meczów i przygód za granicą 14-krotnego Mistrza Polski.
Prowadzący: Arkadiusz Stefańczyk, Dariusz Czernik

 POD FLAGĄ BIAŁO-CZERWONĄ. SPORTOWCY, KTÓRZY ROZSŁAWILI ZABRZE 
kariery największych sportowych sław, związanych z naszym miastem.
Prowadzący: Arkadiusz Stefańczyk, Dariusz Czernik

 DLACZEGO BIAŁO-NIEBIESKO-CZERWONI?

– herby i barwy legendarnych klubów piłkarskich. Podczas zajęć uczestnicy będą mogli poznać symbolikę najsłynniejszych klubów oraz poznać związki barw klubowych z miastami i państwami.
Prowadzący: Arkadiusz Stefańczyk, Dariusz Czernik

Do wszystkich poziomów nauczania dołączamy również ofertę lekcji towarzyszącym czasowym wystawom  muzealnym.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATRYBUTY I SYMBOLE, CZYLI JAK ROZPOZNAĆŚWIĘTEGO
Zajęcia połączone z warsztatami, podczas których uczestnicy przedstawiają postacie świętych, m.in. patronów zabrzańskich kościołów przy pomocy odpowiedniej symboliki
i atrybutów. Prowadząca: Irena Winder

ZMYSŁY I SZTUKA
Uczestnicy poznają sztukę wszystkimi zmysłami. W zależności od prezentowanych wystaw
w muzeum, dzieci uczą się opowiadać obrazy, opisywać rzeźby i  eksponaty muzealne. Wykorzystując zmysł dotyku i węchu uczestnicy próbują nazywać i opisywać przedmioty.
W części warsztatowej dzieci wykonują pracę plastyczną, wykorzystując różne faktury materiałów plastycznych. Prowadząca: Dorota Kuder

KTO TY JESTEŚ?
Podczas zajęć dzieci poznają krótką historię oraz symbole Zabrza, Śląska, Polski i Europy .
W części warsztatowej, uczniowie układają z samodzielnie wykonanych flag państw europejskich, mapę Europy z zaznaczeniem charakterystycznych punktów geograficznych. Prowadząca: Dorota Kuder

DAWNO TEMU ZA DEBRAMI... BAJKI I LEGENDY O POCZĄTKACH ZABRZA I NIE TYLKO
Zajęciom towarzyszy gra edukacyjna.
Prowadząca: Irena Winder

EKOLOGIA I SZTUKA
warsztaty edukacyjne dla najmłodszych,
uczestnicy dowiadują się jak łączyć ekologię ze sztuką,  jak wyrabiać ekologiczne nawyki i jak nadawać nowe znaczenie rzeczom przeznaczonym do wyrzucenia. Prezentacja współczesnego dizajnu, wykonanego z odpadów. Zajęciom towarzyszą warsztaty edukacyjne w formie zabawy. Prowadząca Irena Winder

NAJPIĘKNIEJSZE ŚLĄSKIE BAŚNIE I LEGENDY
Po zapoznaniu się z kilkoma baśniami i legendami o Zabrzu uczestnicy przystępują do gry, utrwalającej zdobytą wiedzę. Prowadząca: Irena Winder

BAŚNIE, PODANIA I LEGENDY – PODOBIEŃSTWA I RÓŻNICE
Po za poznaniu się z definicjami tytułowych pojęć, wskazaniu podobieństw i różnic między nimi i zapoznaniu się z najbardziej znanymi utworami z poszczególnych gatunków uczestnicy biorą udział  w zajęciach z warsztatami parateatralnymi.
Prowadząca: Irena Winder

HISTORIA KL. IV – VI  I GIMNAZJUM

 MOJE- NASZE ZABRZE                                                                                                                              

  Lekcja prowadzona w formie quizu, przy użyciu prezentacji multimedialnej przy wykorzystaniu materiału ilustracyjnego znajdującego się w zasobach Muzeum Miejskiego w Zabrzu. W trakcie zajęć uczestnicy zapoznani zostaną z wybranymi budynkami użyteczności publicznej jakie znajdują się (znajdowały się) na terenie Zabrza. Prowadząca: Urszula Wieczorek, lekcja tylko dla gimnazjum

 EWANGELICY W ZABRZU. Podstawy życia religijnego oraz wkład społeczności ewangelickiej w rozwój Zabrza na przestrzeni wieków 

 Lekcja nawiązuje do przypadającej w 2017 roku 500 rocznicy Reformacji. Jej celem jest wyjaśnienie genezy i skutków rozłamu w kościele zachodnim oraz wskazaniem roli i dorobku społeczności ewangelickiej na terenie Zabrza. Lekcja prowadzona w formie prezentacji multimedialnej wzbogaconej o rozszerzony komentarz osoby prowadzącej oraz dialog z odbiorcami. Zajęcia mają zarówno charakter poznawczy jak i wychowawczy. Oprócz wiedzy historycznej uczeń rozumie i szanuje prawo innych osób do odmiennych obyczajów i przekonań religijnych. Prowadząca: Urszula Wieczorek, lekcja tylko dla gimnazjum

PODSTAWY HERALDYKI ORAZ DZIEJE HERBU ZABRZA
Podczas zajęć uczestnicy dowiadują się skąd wywodzą się herby, poznają zasady  prawidłowego tworzenia herbów ich barw czy  symboliki. Zajęcia połączone z warsztatami  plastycznymi – wykonanie herbu miasta bądź własnego, stosując poznane na lekcji zasady heraldyki. Prowadząca Irena Winder

KRÓTKA HISTORIA ZABRZA
Pokaz multimedialny przedstawia historię Zabrza w pigułce – powstanie miejscowości wchodzących obecnie w jego skład, zmiany administracyjne (powiat, prawa miejskie, przyłączanie kolejnych dzielnic, zmiany przynależności państwowej); rozwój przemysłu; kwestie wyznaniowe (wielokulturowość).Prowadzący: Piotr Hnatyszyn

EWANGELICY W ZABRZU. PODSTAWY ŻYCIA RELIGIJNEGO ORAZ WKŁAD SPOŁECZNOŚCI EWANGELICKIEJ W ROZWÓJ ZABRZA NA PRZESTRZENI WIEKÓW
Lekcja nawiązuje do przypadającej w 2017 roku 500 rocznicy Reformacji. Jej celem jest wyjaśnienie genezy i skutków rozłamu w kościele zachodnim oraz wskazaniem roli i dorobku społeczności ewangelickiej na terenie Zabrza. Lekcja prowadzona w formie prezentacji multimedialnej wzbogaconej o rozszerzony komentarz osoby prowadzącej oraz dialog z odbiorcami. Zajęcia mają zarówno charakter poznawczy jak i wychowawczy. Oprócz wiedzy historycznej uczeń rozumie i szanuje prawo innych osób do odmiennych obyczajów i przekonań religijnych. Prowadząca Urszula Wieczorek

MOJE - NASZE ZABRZE
Lekcja prowadzona w formie quizu, przy użyciu prezentacji multimedialnej przy wykorzystaniu materiału ilustracyjnego znajdującego się w zasobach Muzeum Miejskiego w Zabrzu. W trakcie zajęć uczestnicy zapoznani zostaną z wybranymi budynkami użyteczności publicznej jakie znajdują się (znajdowały się) na terenie Zabrza. Prowadząca Urszula Wieczorek

JĘZYK POLSKI KL. IV – VI  I GIMNAZJUM

BAŚNIE, PODANIA I LEGENDY – PODOBIEŃSTWA I RÓŻNICE 
Po za poznaniu się z definicjami tytułowych pojęć, wskazaniu podobieństw i różnic między nimi i zapoznaniu się z najbardziej znanymi utworami z poszczególnych gatunków uczestnicy biorą udział  w zajęciach z warsztatami parateatralnymi.
Prowadząca: Irena Winder

HISTORIA GIMNAZJUM

PODSTAWY HERALDYKI ORAZ DZIEJE HERBU ZABRZA
Podczas zajęć uczestnicy dowiadują się skąd wywodzą się herby, poznają zasady  prawidłowego tworzenia herbów ich barw czy  symboliki. Zajęcia połączone z warsztatami  plastycznymi – wykonanie herbu miasta bądź własnego, stosując poznane na lekcji zasady heraldyki. Prowadząca Irena Winder

KRÓTKA HISTORIA ZABRZA
pokaz multimedialny przedstawia historię Zabrza w pigułce – powstanie miejscowości wchodzących obecnie w jego skład, zmiany administracyjne (powiat, prawa miejskie, przyłączanie kolejnych dzielnic, zmiany przynależności państwowej); rozwój przemysłu; kwestie wyznaniowe (wielokulturowość). Prowadzący Piotr Hnatyszyn

HISTORIA SZTUKI GIMNAZJUM

ŚLADAMI TRADYCJI –ŻYCIE CODZIENNE I ODŚWIĘTNE DAWNYCH GÓRNICZYCH SPOŁECZNOŚCI
(z cyklu „Afirmacja śląskich wartości w sztuce regionu”) realizowana w oparciu o muzealną kolekcję malarstwa śląskich  twórców nieprofesjonalnych. Prace tych „piewców śląskości” mogą uczestniczyć w międzypokoleniowym przekazie kulturowym. Treści zawarte w ich malarstwie mogą pobudzić młodego widza do pewnych refleksji, m.in. nad odchodzącym światem prostych, jednoznacznych wartości tradycyjnego śląskiego etosu. Prowadząca: Jadwiga Pawlas-Kos

HISTORIA LICEA  I SZKOŁY ŚREDNIE               

PLEBISCYT I POWSTANIA ŚLĄSKIE
pokaz multimedialny przedstawia przyczyny powstań śląskich, postanowienia traktatu wersalskiego w sprawie Górnego Śląska, propagandę plebiscytową, podział obszaru plebiscytowego po trzecim powstaniu i jego konsekwencje dla Zabrza. Prowadzący: Piotr Hnatyszyn

TEMATY DOSTOSOWYWANE DO WSZYSTKICH POZIOMÓW NAUCZANIA

 „ZABRZE – WIZERUNEK MIASTA W MALARSTWIE DAWNYCH MIEJSCOWYCH ARTYSTÓW (OKRES MIĘDZYWOJENNY)”
Prezentacja dzieł dawnych zabrzańskich artystów, tj.Josef  Szczes czy  Alfred Broll, którzy sportretowali miasto ( w latach międzywojennych i wcześniej) – jego ulice i place, kopalnie, a także kościoły, reprezentacyjne kamienice, pomniki, park, podmiejskie zagajniki. Ulubionym motywem nastrojowych akwarel Szczesa były śląskie kościółki drewniane z najbliższych okolic Zabrza czy Gliwic. Prowadząca: Jadwiga Pawlas-Kos

Z CYKLU „AFIRMACJA ŚLĄSKICH WARTOŚCI W MALARSTWIE NAIWNYM”:

„ZA PROGIEM ŚLĄSKIEGO DOMU (MALARSTWO NAIWNE REGIONU)”
Spojrzenie na tradycyjny śląski dom (ostoję regionalnych wartości kulturowych) oczami lokalnych artystów „gołębiego serca” (w większości już nieżyjących). W swoich obrazach (są to nieraz wyobrażenia o wielkiej plastycznej urodzie) przywołują miejsca swojego dzieciństwa razem z ludźmi, którzy je zamieszkiwali: np. niepowtarzalny klimat tradycyjnej kuchni (jako centrum, gdzie koncentrowało się życie górnośląskiej rodziny, z nieodzowną obecnością krzątającej się kobiety-matki). Podglądamy ich jakby zza firanki przy ich domowych czynnościach, zwyczajnych i banalnych na pozór;  ale także bogatej obrzędowości i zwyczajach. Prowadząca: Jadwiga Pawlas-Kos

„ŚLĄSK ZWYCZAJNY I NIEZWYKŁY W SZTUCE REGIONU”
Interpretacja treści zawartych w malarstwie twórców określanych często „mistrzami małych ojczyzn”: to kopalnia wiedzy o regionie, jego krajobrazach i ludziach, ich zwyczajach, obyczajach i historii. Ci malarze są żywą kroniką swojej ziemi, nosicielami śląskiego, odchodzącego już w przeszłość obyczaju; ich sztuka jest wyrazem głębokiej identyfikacji  ze śląską ziemią, ale zwłaszcza skrawkiem „najbliższej sercu ojczyzny”. Malarstwo  (obrazy) tych artystów (choć oni sami najczęściej już nie żyją), mogą uczestniczyć w międzypokoleniowym  przekazie kulturowym. Może ono sprzyjać uświadomieniu młodemu widzowi na czym polega jedyność i niepowtarzalność jego „małej ojczyzny” w stosunku do wszystkich innych miejsc na świecie, pozwala osadzić młodego człowieka w tradycjach jego rodzimej kultury, może sprzyjać poczuciu „zakorzenienia” i lokalnej tożsamości.
Prowadząca: Jadwiga Pawlas-Kos

 

 

Liczba gości na stronie: 6148456
Projekt i wykonanie serwisu agencja red Jungle