Baśnie, podania i legendy

Baśnie, podania i legendy 

– podobieństwa i różnice  zajęcia z warsztatami parateatralnymi. Podstawa programowa dla szkół podstawowych  w zakresie języka polskiego oraz edukacji artystycznej i kulturalnej – szkoły podstawowe (klasy IV-VI) i gimnazjalne.


Podstawa programowa przedmioty język polski II etap edukacyjny: klasy IV–VI.

Analiza i interpretacja tekstów kultury. Uczeń poznaje teksty kultury odpowiednie dla stopnia rozwoju emocjonalnego i intelektualnego; rozpoznaje ich konwencje gatunkowe; uczy się je odbierać świadomie i refleksyjnie; kształtuje świadomość istnienia w tekście znaczeń ukrytych; rozwija zainteresowania różnymi dziedzinami kultury; poznaje specyfikę literackich i pozaliterackich sposobów wypowiedzi artystycznej; w kontakcie z dziełami kultury kształtuje hierarchię wartości, swoją wrażliwość, gust estetyczny, poczucie własnej tożsamości i postawę patriotyczną.

Treści szczegółowe: 2. Analiza. Uczeń:

7) rozpoznaje czytany utwór jako: przypowieść, pamiętnik, dziennik, komedię, dramat (gatunek), tragedię, balladę, nowelę, hymn, powieść historyczną;

8) rozpoznaje odmiany gatunkowe literatury popularnej: powieść lub opowiadanie obyczajowe, przygodowe, detektywistyczne, fantastycznonaukowe, fantasy;

Prowadząca: Irena Winder

 

kontakt: tel. 32-271-56-89 wew. 24

Liczba gości na stronie: 2619891
Projekt i wykonanie serwisu agencja red Jungle