Bieguny - na początku był rysunek

Muzeum Miejskie zaprasza na wystawę „Bieguny – na początku był rysunek”, współorganizowanej wraz z Instytutem Sztuki Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie.

Wystawa ta to wspólny projekt zrealizowany przez artystów tworzących Zakład Rysunku w Instytucie Sztuki w Cieszy­nie. Zarówno dla jego uczest­ników, jak i dla zaproszonych gości, stał się „poligonem” na polu doświadczeń idei i praktyki artystycznej związanej z rysunkiem, grafiką, fotografią jak i witrażem. Idea Biegunów, jako mój au­torski projekt, zaistniała po raz pierwszy w 2009 roku, towarzy­sząc festiwalowi Ars-Grafia. (...) Współpracując z parą artystów wypracowywaliśmy wtedy wspólną „biegunowość” deklaracji i postaw. Ujawniała się ona w każdej kolejnej wystawie jako zapis dialogu osobowości i jego reprezentacja; ukazywała tym samym reagujące ze sobą treści. (...) Najnowsza jego odsło­na jest świadomą jego kontynuacją, w zwielokrotnionej ilością uczestników formie. To seria sześciu zrealizowanych lub bę­dących w realizacji wystaw, budowanych przez jej uczestni­ków na zasadzie partnerstwa a nie konfrontacji, na szukaniu wspólnej, biegunowej strategii, której dojrzałym owocem jest jej prezentacja – kurator wystawy dr hab. Krzysztof Kula, kierownik Zakładu Rysunku Instytutu Sztuki UŚ w Cieszynie.

Na wystawie prezentowane będą prace:

Hanny Grzonki Karwackiej, Małgorzaty Łuczyny

Agnieszki Jaworskiej, Katarzyny Pyki

Iwony Demko, Pauliny Poczętej

Anny Kowalczyk-Klus, Krzysztofa Kuli

Marka Głowackiego, Tomasza Jędrzejko

Libora Novotnego, Tomasza Tobolewskiego

Grzegorza Banaszkiewicza, Krzysztofa Kuli

 Wystawę można będzie zwiedzać od 15 października do  20 listopada 2016 r.

 Liczba gości na stronie: 5783680
Projekt i wykonanie serwisu agencja red Jungle