Dokument Górnośląski

Komplet 7 zeszytów – 1 zł:

Bernard Szczech "Dokument Górnośląski - 1601-1626". Wydawca: Muzeum Miejskie w Zabrzu, 1996. 50 s. Dokumenty pochodzą ze zbiorów dawnego Archiwum Miejskiego w Bytomiu. Od roku 1994 przechowywane są w Archiwum Państwowym w Katowicach. Opracowane notki o zawartości dokumentów zawierają informacje o czasie ich powstania, miejscu wystawienia, języku w jakim dokument został spisany oraz oznaczenie teki, w której są przechowywane.

Bernard Szczech "Dokument Górnośląski - 1627-1630". Wydawca: Muzeum Miejskie w Zabrzu, 1996. 22 s. Dokumenty pochodzą ze zbiorów dawnego Archiwum Miejskiego w Bytomiu. Od roku 1994 przechowywane są w Archiwum Państwowym w Katowicach. Opracowane notki o zawartości dokumentów zawierają informacje o czasie ich powstania, miejscu wystawienia, języku w jakim dokument został spisany oraz oznaczenie teki, w której są przechowywane.

Bernard Szczech "Dokument Górnośląski - 1631-1639". Wydawca: Muzeum Miejskie w Zabrzu, 1996. 30 s.. Dokumenty pochodzą ze zbiorów dawnego Archiwum Miejskiego w Bytomiu. Od roku 1994 przechowywane są w Archiwum Państwowym w Katowicach. Opracowane notki o zawartości dokumentów zawierają informacje o czasie ich powstania, miejscu wystawienia, języku w jakim dokument został spisany oraz oznaczenie teki, w której są przechowywane.

Bernard Szczech "Dokument Górnośląski - 1640-1645", Wydawca: Muzeum Miejskie w Zabrzu, 1996. 26 s. Dokumenty pochodzą ze zbiorów dawnego Archiwum Miejskiego w Bytomiu. Od roku 1994 przechowywane są w Archiwum Państwowym w Katowicach. Opracowane notki o zawartości dokumentów zawierają informacje o czasie ich powstania, miejscu wystawienia, języku w jakim dokument został spisany oraz oznaczenie teki, w której są przechowywane.

Bernard Szczech "Dokument Górnośląski - 1646-1649", Wydawca: Muzeum Miejskie w Zabrzu, 1997. 18 s. Dokumenty pochodzą ze zbiorów dawnego Archiwum Miejskiego w Bytomiu. Od roku 1994 przechowywane są w Archiwum Państwowym w Katowicach. Opracowane notki o zawartości dokumentów zawierają informacje o czasie ich powstania, miejscu wystawienia, języku w jakim dokument został spisany oraz oznaczenie teki, w której są przechowywane.

Bernard Szczech "Dokument Górnośląski - 1650-1652", Wydawca: Muzeum Miejskie w Zabrzu, 1998. 30 s. Dokumenty pochodzą ze zbiorów dawnego Archiwum Miejskiego w Bytomiu. Od roku 1994 przechowywane są w Archiwum Państwowym w Katowicach. Opracowane notki o zawartości dokumentów zawierają informacje o czasie ich powstania, miejscu wystawienia, języku w jakim dokument został spisany oraz oznaczenie teki, w której są przechowywane.

Bernard Szczech "Dokument Górnośląski - 1653-1654", Wydawca: Muzeum Miejskie w Zabrzu, 1998. 34 s. Dokumenty pochodzą ze zbiorów dawnego Archiwum Miejskiego w Bytomiu. Od roku 1994 przechowywane są w Archiwum Państwowym w Katowicach. Opracowane notki o zawartości dokumentów zawierają informacje o czasie ich powstania, miejscu wystawienia, języku w jakim dokument został spisany oraz oznaczenie teki, w której są przechowywane

Liczba gości na stronie: 5924378
Projekt i wykonanie serwisu agencja red Jungle