OFERTA DLA PRZEDSZKOLI

PRZEDSZKOLA

PIERA, SUSZA I BIGLUJA
Warsztaty przeznaczone dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesno-szkolnym
i, podczas których uczestnicy dowiedzą się, jak prano przed pralką automatyczną, jak wyglądał dzień w śląskich rodzinach kiedy było pranie. Używając starych przedmiotów uczestnicy zabawią się w „wielkie pranie”, poznają też krótką historię i zasadę działania starych urządzeń domowych. Czy prasować, to biglować?... o tym też będzie na warsztatach
Prowadząca: Dorota Kuder

ŚLĄSKI STRÓJ LUDOWY
Na lekcji prezentowany jest strój ludowy z kolekcji muzeum, Dzieci poznają dawne techniki barwienia tkanin. Celem lekcji jest podtrzymanie
i rozwijanie poczucia tożsamości regionalnej, językowej. W części plastycznej dzieci wykonują na tkaninie prace z motywem ludowym.
Prowadząca: Dorota Kuder

ZABRZE – MOJE MIASTO W DAWNYCH BAŚNIACH, PODANIACH I LEGENDACH
Zajęcia edukacyjne połączone z grą ruchową.
Co to jest legenda- co to słowo kiedyś oznaczało i co znaczy dziś.
 - Legendy:
O powstaniu Zabrza
O Marysi żywcem zamurowanej w zamku Zabrzeskiego
O psie Stróżu i rycerzach z zabrzańskiego zamku
O nimfie wodnej
Jak odkryto w Zabrzu węgiel?
O Skarbniku z kopalni „Królowa Luiza
Legenda o św. Barbarze
Prowadząca: Irena Winder

NAJSŁYNNIEJSZE POLSKIE BAŚNIE, PODANIA I LEGENDY
Zajęcia edukacyjne połączone z grą ruchową.
O początkach państwa polskiego:
O Lechu, Czechu i Rusie – o powstaniu państwa polskiego
O Popielu
O Piaście Kołodzieju

oraz podanie O poznańskich koziołkach

Ponadto
O smoku wawelskim
O hejnale mariackim
O Lajkoniku
O Warsie i Sawie
O syrence warszawskiej
Prowadząca: Irena Winder

NAJPIĘKNIEJSZE BAŚNIE I LEGENDY ŚLĄSKIE
O Skarbniku – duchu kopalni
O studni Trzech Braci
O Szarleju – złym duchu kopalni
Baśń o księżniczce Meluzynie
Baśń o Czantorii i śpiących rycerzach
Legenda o zbójniku Ondraszku
Prowadząca: Irena Winder

JAK TO Z HERBEM BYŁO - PODSTAWY HERALDYKI ORAZ DFZIEJE HERBU ZABRZA
Podczas zajęć uczestnicy dowiadują się skąd wywodzą się herby, poznają zasady  prawidłowego tworzenia herbów ich barw czy  symboliki. Poznaja historie herbu Zabrza. Zajęcia połączone z warsztatami  plastycznymi – wykonanie herbu miasta bądź własnego, stosując poznane na lekcji zasady heraldyki.
Prowadząca: Irena Winder


W BARWACH ZABRZA
Warsztaty przeznaczone dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesno-szkolnym. Podczas zajęć dzieci poznają symbole miasta, podstawowe zagadnienia z jego historii i położenia geograficznego. Uczestnicy zaznajamiają się ze znaczeniem barw flagi Zabrza, a w części warsztatowej wykonują metodą origami przedmioty w barwach Zabrza, w fazie końcowej tworzących flagę miasta.
Prowadząca: Dorota Kuder

EKSPERYMENTY AKWARELĄ
Warsztaty plastyczne, uczestnicy poznają technikę malowania farbami akwarelowymi, wykonają prace plastyczne farbami akwarelowymi i woskiem, zastosują technikę przenikania kolorów, używając większej i mniejszej ilości wody oraz nadmuchu powietrzem.
Czas trwania około 1,5 godziny.
Prowadząca: Dorota Kuder

KTO TY JESTEŚ?
Podczas zajęć dzieci poznają krótką historię oraz symbole Zabrza, Śląska, Polski i Europy .
W części warsztatowej, uczniowie układają z samodzielnie wykonanych flag państw europejskich, mapę Europy z zaznaczeniem charakterystycznych punktów geograficznych.
Prowadząca: Dorota Kuder

POZNAJĘ SZTUKĘ WSZYSTKIMI ZMYSŁAMI
Lekcja towarzysząca prezentowanym w muzeum wystawom, dzieci uczą się opowiadać obrazy, opisywać rzeźby i  eksponaty muzealne. Wykorzystując zmysł dotyku i węchu uczestnicy próbują nazywać i opisywać przedmioty. Ćwicząc zmysł słuchu, odgadują i nazywają różnego rodzaju odgłosy i instrumenty. Uczestnicy uczą się jak zachować się w muzeum, teatrze, poznają placówki kultury w mieście.

W części warsztatowej dzieci poznają różne faktury materiałów plastycznych. Celem lekcji jest rozwijanie wartości estetycznych,  jak również rozwijanie umiejętności wypowiadania się przez sztuki plastyczne.
Prowadząca: Dorota Kuder

EKOLOGIA I SZTUKA
Warsztaty edukacyjne dla najmłodszych, uczestnicy dowiadują się jak łączyć ekologię ze sztuką,  jak wyrabiać ekologiczne nawyki i jak nadawać nowe znaczenie rzeczom przeznaczonym do wyrzucenia. Zajęcia kończą warsztaty twórcze.
Prowadząca: Irena Winder

BLOK ZAJĘĆ BOŻONARODZENIOWYCH

MOJA CHOINKA
Warsztaty artystyczne, w ramach których uczestnicy dowiedzą się o historii choinki świątecznej, skąd wzięła się tradycja zdobienia choinki, jak również o zwyczajach Świąt Bożego Narodzenia.  Dzieci wykonają papierowe zabawki choinkowe, którymi  ozdobią choinkę. Celem lekcji jest rozwijanie zdolności manualnych, nauka samodzielności, zręczności i estetyki.
Prowadzące: Dorota Kuder, Irena Winder

OBRZĘDY I TRADYCJE BOŻONARODZENIOWE
uczestnicy poznają tradycje świąteczne dawne i kultywowane do dnia dzisiejszego na Górnym Śląsku. Biorąc pod uwagę napływową ludność w naszym mieście, podczas zajęć dzieci zachęcane są do opowiadania o tradycjach i obrzędach praktykowanych w swoich rodzinach, do dzielenia się swoimi spostrzeżeniami i nawykami. Dzieci poznają chronologię w rodzinie śląskiej, poznają zgodnie z legendami rolę Starzyków, Rodziców, ucząc się poszanowania i godności wobec osób starszych.
W części warsztatowej uczestnicy wykonują pracę plastyczną:
Święta Bożego Narodzenia: kartkę świąteczną, zabawkę choinkową, wykorzystując wszystkie metody plastyczne.
Prowadzące: Dorota Kuder, Irena Winder

ŚLĄSKA BETLYJKA
warsztaty artystyczne, podczas których uczestnicy wykonają śląską betlyjkę, zapoznają się z różnicami między betlyjką a szopką krakowską, poznają genezę zwyczaju chodzenia z szopkami i tradycje z nim związane.
Prowadzące: Dorota Kuder, Irena Winder

BLOK ZAJĘĆ WIELKANOCNYCH

PRZYWITANIE WIOSNY
WIELKANOCNE JAJKA INNE TECHNIKI ZDOBIENIA

WIELKANOCNE JAJKA MALOWANE...
WIELKANOCNE ZWYCZAJE I TRADYCJE
Uczestnicy poznają tradycje świąteczne dawne i kultywowane do dnia dzisiejszego na Górnym Śląsku. Zachęcamy do dzielenia się i opowiadania
o tradycjach i obrzędach praktykowanych w swoich rodzinach. Poznają techniki zdobienia pisanek i kraszanek wielkanocnych
W części warsztatowej uczestnicy wykonują pracę plastyczną.
Święta Wielkanocne: malowanie, oklejanie  pisanek.
Prezentowany na zajęciach film pokazuje inne techniki i możliwości zdobienia jajek.
Prowadzące: Dorota Kuder, Irena WinderLiczba gości na stronie: 5924584
Projekt i wykonanie serwisu agencja red Jungle