RAJD ROWEROWY SZLAKIEM ZABRZAŃSKICH PRZEJŚĆ GRANICZNYCH

W sobotę 23 maja – odbył się kolejny rajd rowerowy organizowany przez Muzeum Miejskie w Zabrzu oraz Zabrzańską Masę Krytyczną.

Przejścia graniczne

Podział Górnego Śląska, który nastąpił w wyniku plebiscytu i trzeciego powstania śląskiego, spowodował, że w 1922 roku Zabrze stało się miastem granicznym. Od 1927 roku, to jest od włączenia w obręb Zabrza Biskupic i Zaborza, na terenie naszego miasta znajdowało się siedem drogowych i dwa kolejowe przejścia graniczne. Celem rajdu jest zobaczenie miejsc, w których znajdowały się przejścia drogowe. Z placu Wolności pojedziemy do Biskupic, gdzie na ul. Szyb Wschodni znajdowało się przejście prowadzące do Rudzkiej Kuźnicy. Przez kilka lat, aby przejechać z Zabrza do Bytomia, czy to samochodem, czy też tramwajem trzeba było dwukrotnie przekroczyć granicę niemiecko-polską. Nową drogę i torowisko omijające Polskę poprowadzono w drugiej połowie lat 20. XX wieku. Drugie przejście graniczne w Biskupicach znajdowało się w ciągu ul. Trębackiej i prowadziło do kolonii Szczęść Boże należącej do Rudy Śląskiej. Również z Zaborza można było w dwóch miejscach przejść do Polski: poprzez ul. Wolności do Rudy Śląskiej i poprzez ul. Pszczyńską do Pawłowa. W samym Zabrzu przejściem granicznym kończyła się ul. 3 Maja, zaś polski posterunek znajdował się na rozwidleniu dróg prowadzących do Pawłowa (ul. gen. W. Sikorskiego) i Kończyc (ul. I. J. Paderewskiego). Dwa ostatnie przejścia znajdowały się przy obecnej kopalni „Makoszowy”. O tym, że pozostanie ona w Niemczech, zadecydowano dopiero w czerwcu 1923 roku. Przejście graniczne w ciągu ul. Beskidzkiej przeznaczone było tylko dla pracowników kopalni i czynne było w godzinach: 5-7, 12-14 oraz 21-23. Z kolei, poprzez przejazd kolejowy można było przedostać się do Makoszów, a przejście było ogólnodostępne.


Liczba gości na stronie: 4800752
Projekt i wykonanie serwisu agencja red Jungle