RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

Szanowni Państwo,

25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (szerzej znane jako RODO). Respektując przepisy prawa i mając na względzie szczególną dbałość o Państwa prawo do prywatności, pragniemy poinformować o przetwarzaniu danych osobowych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało.

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Miejskie w Zabrzu z siedzibą 41-800 Zabrze, ul 3 Maja 6. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO), informuję że:

 

1) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 pkt a RODO, w celu realizacji usługi wysyłki newslettera oraz zaproszeń dotyczących wydarzeń kulturalnych organizowanych i współorganizowanych przez Muzeum Miejskie w Zabrzu

2) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem wysyłki newslettera, zaproszenia. Jest Pan/Pani zobowiązany do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji zapowiedzi imprez kulturalnych w Muzeum

3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie. art. 6 ust 1 pkt a RODO, w celu realizacji usługi wysyłki, do czasu żądania zaprzestania, wysłania przez Pana/Panią rezygnacji oraz żądania wykreślenia Pana/Pani z bazy danych Muzeum Miejskiego w Zabrzu

4) W przypadku wyrażenia zgody odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie dostawca usługi newslettera firma WizjaNet sp. z o.o. Spółka wpisana do KRS pod numerem 0000374393 Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy KRS
Siedziba spółki: ul. Montażowa 3B, 43-300 Bielsko-Biała
NIP: 547-18-37-042

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres miesiąca od daty zakończenia świadczenia usług wysyłki newslettera

6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania  którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, w tym celu zawiadomi Pani/Pan Administratora w formie pisemnej

7) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO)

 

Adres korespondencyjny do nas:

Muzeum Miejskie w Zabrzu
ul. Powstańców Śląskich 3
41-800 Zabrze

lub adres mailowy:
muzeum@muzeum-miejskie-zabrze.pl

Liczba gości na stronie: 3729004
Projekt i wykonanie serwisu agencja red Jungle