Wystawy bieżące

Wystawę można zwiedzać od 27 czerwca do 31 października  2020 r. Jego prac nie można pomylić z żadnym innym artystą. Malarstwo Władysława Lucińskiego ma niepowtarzalną duchową atmosferę wypływającą z jego moralizatorskiej postawy wobec życia, oceniania świata, piętnowania jego niedoskonałości i ułomności. Pomimo dekoracyjności i bogactwa barw, w jego obrazach często wyczuwalny jest dramatyzm i katastroficzny klimat.
Muzeum Miejskie w Zabrzu organizuje wystawę czasową pt. „Parki w przedwojennym Zabrzu”. Na ekspozycji zostaną przedstawione dawne parki i tereny zielone na terenie miasta,
Liczba gości na stronie: 6333778
Projekt i wykonanie serwisu agencja red Jungle